Voorwaarden Disclaimer

DISCLAIMER
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.officialk1dutchopen.nl. De bezoeker van deze website verklaren zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatie website, er kunnen geen rechten aan worden verleend. Officialk1dutchopen maakt zorgvuldig gebruik van betrouwbare bronnen en partners maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Officialk1dutchopen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Officialk1dutchopen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie nadrukkelijk van de hand.

Officialk1dutchopen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik of de inhoud van deze website. Het gebruik van links van derden via www.officialk1dutchopen.nl is voor eigen risico.

INFORMATIE GEBRUIKEN
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) betreffende de naam K1 en de logo’s van K1 liggen bij Global Holdings Limited in Hongkong.

PRIVACYSTATEMENT
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

De gegevens van het aanmelden voor het toernooi worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden alleen gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

WIJZIGINGEN
Officialk1dutchopen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
 
 

If the event is canceled for any reason, there will be no refunds of bookings such as flights, hotels ect. The organizer will support but is not responsible for transport from airport to hotel, from the hotel to the sports hall ect.